Herman Lacroix

Als ruimtelijk ontwerper werk ik op het snijvlak van stedenbouw en landschapsarchitectuur. De mens in zijn omgeving staat centraal in mijn ontwerpvisie. Hierbij heb ik een ruime ervaring opgedaan in binnen- en buitenland waarbij ik me begeef op diverse schaalniveaus, van stedenbouwkundig concept/visie tot de uitvoering van een ontwerp.

Aikido is voor mij een levenshouding die buiten een lichamelijke, ook een spirituele en sociale training biedt. Mijn taak als lesgever bestaat erin om een plezierige leeratmosfeer te creëren, waar iedereen zich welkom voelt en waar we elkaar kunnen motiveren om door aikido het beste uit onszelf te halen.

Krijgskunst, ontwerpen, muziek en doceren staan voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. In elk zit een stukje van mezelf en vind ik de creativiteit om mezelf steeds weer te herontdekken.

Ik wil mijn creativiteit in zetten voor de wereld om me heen. Hierbij wil ik mensen verder brengen met zichzelf te vinden, mijn leefwereld vormgeven en mezelf verder ontwikkelen. In de zoektocht naar harmonie en eenvoud wil ik op een plezierige manier bezig te zijn met andere mensen. Alleen door samen te zoeken kunnen we het beste uit onszelf halen en daarbij een zorgeloze wereld opbouwen.