Vispassages in Overijssels kanaal, Provincie Overijssel

Het Waterschap Groot Salland is verantwoordelijk voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit, en bescherming tegen hoogwater en wateroverlast in West-Overijssel. Een andere taak is te zorgen voor gezonde leefomstandigheden voor flora en fauna in en rond het water. In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) bijvoorbeeld moeten alle watersystemen, stuwen en gemalen vispasseerbaar zijn. Dit is nog niet overal het geval. Het waterschap deed daarom in het voorjaar van 2010 een aanbesteding voor het ontwerpen en bouwen van vier vispassages bij stuwen in het Overijssels kanaal en één in de Raalterwetering.

Vanwege het meest aansprekende ontwerp van de vistrappen en de laagste uitvoeringsprijs, werden aannemingsmaatschappij Ploegam en ARCADIS verkozen het werk uit te voeren. Bij het ontwerp is gekeken naar de specifieke sfeer en de uitstraling van elke plek.  Elke vispassage heeft daardoor een unieke benadering gekregen zodat binnen de technische parameters een harmonieuze landschappelijke oplossing kon worden geboden. Werken vanuit een landschap leidde niet alleen tot een eenvoudig ontwerp, maar ook  konden op diverse plekken kosten bespaard worden. Deze kostenbesparingen door de eenheid van beheer en onderhoud van alle vijf locaties waren doorslaggevende criteria voor de gunning.

Dankzij de vispassages kunnen vissen van de lage zijde naar de hoge zijde van de stuw zwemmen. Hierdoor ontstaat een groter paai- en leefgebied dat ten goede komt aan een gezonde vispopulatie. Na de bouw kunnen de vissen vrij zwemmen tussen het IJsselmeer en Lemelerveld. Het waterschap streeft er naar alle vijf vispassages nog dit jaar te realiseren.Comments are closed.