Verbreding N340, Zwolle-Ommen

Nieuwe infrastructuur bied kansen aan het landschap, maar het is ook een niet te onderschatten ingreep op datzelfde landschap. Bij de verbreding van de N340 tussen Zwolle en Ommen is gezocht naar een ballans tussen de impact van de ingreep en mogelijkheden om het landschap te versterken en niewe kansen te bieden voor recreatie, wonen bedrijventerreinen en natuurontwikkeling.

Door gebruik te maken van het bestaande stracé kan de lengte van een nieuwe aan te leggen weg beperkt worden en dus ook de aantasting van het bestaande landschap. Langsheen het tracé wordt gekeken wat de nieuwe kansen zijn. zo wordt gekeken naar de uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijventerrein de Hessenpoort en de inpassing van enkele grote bedrijven langs de A28, terwijl in het landelijke gebied gekeken wordt wat de kansen zijn voor de verschillende dorpen en hoe bestaande en nieuwe recreatieve routes kunnen worden uitgebouwd. Doormiddel van Landschapsinrichting wordt bekeken hoe nieuwe natuur kan worden

gekoppeld aan de nieuwe infrastructuur. Op de ze manier wordt gezocht naar maat in het landschap.



Comments are closed.