Waterbuffer, Dakhorst

De waterwinning van Vitens bij Wierden wordt verplaatst. Om verdroging in nabij gelegen natuurgebieden tegen te gaan wordt een waterbuffer aangelegd.

De buffer bestaat uit een gedeelte permanent water en een gedeelte waterretentie wat wordt gevoed vanuit de naastgelegen Eksosche Aa. Naast waterinfiltratie om verdroging in de omgeving tegen te gaan, spelen beleving en recreatief medegebruik een belangrijke rol.

Door intensief overleg met gebiedspartijen kwam zij tot een evenwichtig en gedragen ontwerp.

Belangrijk aspect was de inpassing in het landschap met behoud van bestaande kwaliteiten in het gebied. Daarnaast is een nieuwe regionale fietsroute ingepast die de waterbuffer in de toekomst zal kruisen. In 2011 zal naar verwachting gestart worden met de aanleg van de buffer.Comments are closed.