Rots en Water

Via aikido ben ik in aanraking gekomen met ‘rots en water’ trainingen. ‘Rots & Water’, een psychofysieke training voor jongens en meisjes van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. ‘Rots en Water’ is oorspronkelijk ontwikkeld voor jongens maar wordt zowel in Nederland als ver daarbuiten nu ook ingezet voor meisjes. ‘Rots en Water’ maakt gebruik van een psychofysieke didactiek, wat inhoudt dat, startend vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie (spel, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.

Ik geef zelf cursussen weerbaarheid waarbij ik gebruik maak van de principes en didactiek van ‘rots en water’ om jongeren weerbaarder te maken. ‘Rots en water’ heeft me ook geholpen met het begrijpen van jongeren. Het heeft me doen inzien dat jongeren meer aankunnen dan we meestal denken. In veel gevallen willen we in hun plaats denken om ze te beschermen. ‘Rots en water’ leerde me dat jongeren heel goed in staat zijn zelf aan te geven wat ze willen, wat hun grenzen zijn en vooral dat ze eigenlijk als kinderen niet bemoederd willen worden. Zowel in mijn aikido lessen als in de paar ervaringen die ik heb met voor de klas staan heeft me dit erg geholpen om op hun niveau te communiceren en met hen een band aan te gaan waardoor ik de dingen kan overbrengen die ik hun wil leren.Comments are closed.