Sluiscomplex, Stavoren

Het sluiscomplex van Stavoren fungeert als de poort naar Friesland, maar mist de bijbehorende uitstraling. De atmosfeer heeft het karakter van de stedelijke periferie. Het gebied is ruimtelijk nogal onbepaald en draagt niet bij aan de kwaliteit van de zuidelijke stadsrand. Terwijl het juist de bedoeling is van het sluiscomplex om Stavoren te markeren als belangrijke schakel in het (recreatieve) scheepvaartverkeer.

Het plan is gebaseerd op eenvoudige maar trefzekere ingrepen waarmee het sluiscomplex kan worden getransformeerd tot een aangenaam verblijfsgebied in de overgang van stad naar land. Voor een beter functioneren van deze poort, moet er in het ontwerp een capaciteitsvergroting komen van de sluis.

De nieuwe sluis draagt bij aan de omarming van de waterrecreant. De ronde beweging straalt dynamiek uit en sluit aan bij het intieme en besloten karakter van de reeds aanwezige landtongen.Door de fysieke en visuele verbinding met Stavoren vergroot het de relatie tussen Stavoren en het sluiscomplex met bijhorende omgeving.Comments are closed.