Schoolplein Stroinkslanden, Enschede

Sociale functies zijn in een wijk essentieel voor het gevoel van een hechte gemeenschap. Buurthuizen, scholen en sportgelegenheden geven buurtbewoners de mogelijkheid om actief tot elkaar te komen zodat jong en oud zich thuis voelt op de plek waar zij leven. Het plein bij de Bredeschool en het buurthuis moet het nieuwe hart gaan vormen voor de hele wijk Stroinkslanden.

Binnen de wijk Stroinkslanden wordt de bestaande scholencluster van de Brede school samen met het nieuwe buurthuis, het stroinkshuis, een belangrijke schakel in zowel het recreatieve, het groene en sociale netwerk van de hele wijk. Samen met buurtbewoners, leerlingen, ontwerpers en beheerders is doormiddel van een interactief ontwerp process gezocht naar een passende oplossing voor de vele functies en wensen van de bewoners van Stroinkslanden.

In een drie daags ontwerp attelier, waar bij iedereen die interresse had mocht participeren, is door middel van samen schetsen en digitale maquette getracht om zowel ruimtelijk als gevoelsmatig een nieuw hart te creeëren voor de wijk.Comments are closed.