Julianaweg, Wolvenga

Het plangebied bestaat uit een zeer brede open groenstrook zonder veel opgaande begroeiing.

Qua sfeer wordt de Julianaweg gekenmerkt door moderne bebouwing en bebouwing uit de jaren ´70. Er is gekozen om zowel moderne als klassieke elementen te gebruiken voor het stedenbouwkundige ontwerp. Beide wijken worden op deze manier ruimtelijk met elkaar verbonden.

De verblijfsruimte krijgt een modern karakter door de bestrating in de vorm van een´barcode`-motief in zwarte en witte verhardingsmaterialen aan te leggen. De nieuwe bomen langs de Julianaweg zorgen niet alleen voor de begeleiding en visuele versmalling van de ruimte, maar ook voor een parksfeer waar het aangenaam verblijven is. Verder worden er bloeiende heesters toegevoegd om een intiem sfeer te creëren die kenmerkend is voor parken in Wolvega.

In de zijstraten werd het parkeren geoptimaliseerd en werden er structurele groenelementen in de vorm van bloeiende bomen toegevoegd.Comments are closed.